Over ons

Doelstelling Bruisend ZP

 • zelfstandig ondernemers bijeen te brengen om elkaar te verbinden en te versterken;
 • in algemene zin behartigen van de belangen van zelfstandig ondernemers;
 • streven naar meer zichtbaarheid van de zelfstandig ondernemers;
 • stimuleren van de bedrijvigheid in de regio;
 • vormen van een netwerk en behartigen van de gemeenschappelijke belangen.

Lidmaatschap

Onze vereniging staat open voor de ZP’ers zonder vast personeel.

ZP betekent Zelfstandig Professional. Dat zijn in feite alle ondernemers. Een ZP’er kan een bv, vof of vergelijkbare rechtsvorm hebben.

Zonder vast personeel. Dat wil zeggen geen personeel vast in dienst. Ondernemers met tijdelijk personeel, voor een bepaald seizoen of bepaalde opdracht, op payrolling basis of inhuur van een andere ZP’er, zijn van harte welkom als lid.

Het lidmaatschap bedraagt € 120,00 per kalenderjaar. Bij aanvang na 1 juli bedraagt het lidmaatschap € 60,- voor de rest van kalenderjaar.

Wat krijg je daarvoor?

 • 5 keer per jaar een bijeenkomst van leden en donateurs;
 • jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst met de ZP verenigingen uit de regio;
 • interessante sprekers, workshops tijdens de bijeenkomsten;
 • vermelding op onze website met link naar eigen website;
 • belangenbehartiging vanuit Bruisend ZP.

Zie hier wat op de agenda van Bruisend ZP staat.

Wat kan dat opleveren?

 • ontmoeten en (beter) leren kennen van andere ZP’ers (netwerken);
 • weten wat er in de regio speelt en elkaar daarin versterken (verbinden);
 • kans om elkaar te ondersteunen door informatie en kennis te delen (Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht… );
 • samen werken aan een sterke lokale economie. Door te ervaren welke kennis en expertise onze regio te bieden heeft, zal men eerder gebruik van elkaar maken.

Zie hier wie reeds lid is van Bruisend ZP.